תוכנית נאמנות לקוח

תוכנית נאמנות לקוח חלה רק על לקוחות הרשומים לאתר.
תוכנית נאמנות הינה כסף וירטואלי- נקודות שהלקוח יקבל על רכישה שתבוצע באתר ושתשולם באמצעות כרטיס אשראי ו/או פייפאל, אפליקציית ביט ובתנאי שלא תבוטל ו/או לא תוחזר.
גובה הנקודות שייצברו יהיה בשיעור של 5% מסכום הכסף שישולם בגין הפריטים שיוזמנו בלבד לא כולל דמי משלוח, ובמספר שלם של נקודות, סכום הנקודות יעוגל כלפי מעלה או כלפי מטה למספר הקרוב ביותר.

לדוגמא- עבור פריט שעולה באתר 161₪ ייצברו 8 נקודות, ועבור פריט שעולה באתר 168₪ ייצברו 9 נקודות.

במקרה שהלקוח מבטל ו/או מחזיר את ההזמנה הנקודות יבוטלו.
הלקוח תהייה רשאי לרכוש מוצרים באתר ולשלם את תמורתם, או את חלקם, באמצעות נקודות נאמנות לקוח
שווי נקודת נאמנות לקוח 1 שווה ערך ל1₪(שקל חדש).

לא ניתן להשתמש בנקודות לתשלום דמי משלוח או כתוספת תשלום במקרה של החלפת פריט בפריט יקר ממנו.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות צבירת הנקודות ואת תנאי השימוש בנקודות מעת לעת.

ברכישת מוצרים או חלק מהמוצרים באמצעות נקודות יצברו נקודות רק עבור החלק שלא שולם באמצעות הנקודות, במידה וכל המוצרים שולמו בנקודות לא יצברו נקודות נוספים.
סכום הנקודות הנצברות הוא אישי ולא ניתן להעבירו ללקוחה אחרת ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.

הרישום באתר יהווה ראיה מוחלטת ויחידה לגבי סכום הנקודות שנצברו לטובת הלקוחה.
מימוש הנקודות יתאפשר בשלושה חודשים מיום הרכישה. ללקוחה שלא תבצע רכישה במשך שלושה חודשים תימחק יתרת הנקודות שצברה.

מחיקת הנקודות תתבצע באופן אוטומטי וצוות האתר לא יהיה מחויב להודיע ללקוחה על המחיקה מראש, ולא ישמעו טענה נוספת בעניין זה.

הנהלת האתר רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים באתר בהתאם לשיקול דעתה.